Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych zbiór zadań

Cena 43.23 zł Katalogowa 57,81 zł

Rachunkowość finansowa zbiór zadań

Przygotowany przez doświadczonych dydaktyków zbiór zadań zawiera wybrane problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie. Treść poszczególnych zadań powiązana została z praktyką księgową i zawiera zawarte w prawie bilansowym zasady wyceny, ewidencji księgowej a także sprawozdawczości finansowej. W zbiorze znalazły się również schematy kont oraz zestawienia pomocnicze, ułatwiające przeprowadzanie obliczeń i wpisywanie rozwiązań. Przedstawione w opracowaniu zadania zostały pogrupowane w tematycznie jednorodne rozdziały, obejmujące następujące zagadnienia:

aktywa pieniężne i rozrachunki
materiały i towary
aktywa trwałe
wynagrodzenia
produkty gotowe
wynik finansowy – ustalanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.


Zbiór przeznaczony jest dla uczestników studiów podyplomowych i szkoleń dla samodzielnych i głównych księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych.