Wszystko o prawie pracy i BHP w 2012 roku

Stan prawny na 01.01.2019 roku
Cena 64.19 zł Katalogowa 66 zł

Książka stanowi zbiór ujednoliconych przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Podzielona jest na rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności:
Kodeks pracy i przepisy ogólne
Promocja zatrudnienia
Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę
Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników
Czas pracy, urlopy pracownicze
Podmiotowa ochrona pracy
Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe

Książka jest polecana głównie pracodawcom, służbom personalnym i bhp, organom sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu prawa pracy, a także pracownikom.