Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

Cena 42.03 zł Katalogowa 49,99 zł

Celem niniejszej książki jest przedstawienie ewolucji, aktualnego znaczenia i zakresu działań podejmowanych w ramach wspólnej polityki handlowej na tle przeobrażeń, jakie zachodzą wewnątrz unijnej gospodarki, w jaki sposób również w jej otoczeniu zewnętrznym. Istotną wartością publikacji jest aktualność omawianych zagadnień a także przedstawienie ich w szerokim kontekście zmian zachodzących na wszystkich płaszczyznach kształtowania wspólnej polityki handlowej, tj. na forum Światowej Organizacji Handlu, w jaki sposób również w działaniach podejmowanych przez UE. Książka jest adresowana głównie do studentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji państwowej zainteresowanych aktualizacją i poszerzeniem wiedzy w zakresie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej i kształtowania gospodarczo-handlowych relacji UE z państwami trzecimi.