Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych na styku statutów

Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza relacji zachodzących między statutem spadkowym a statutem rzeczowym poszczególnych składników spadku.