Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

Prawo gospodarcze
Cena 29.95 zł Katalogowa 39,99 zł

Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej została tu przedstawiona jako złożona sytuacja prawna jednostek wobec władzy publicznej, na którą składa się szereg różnych elementów jurydycznych. W pracy tej zbudowano przy tym nie tylko spójną teoretycznie koncepcję wolności działalności gospodarczej, ale również uwypuklono praktyczne znaczenie przepisów Konstytucji RP dotyczących wolności działalności gospodarczej dla procesów tworzenia a także stosowania prawa przez władze publiczne. Praktyczny walor pracy znajduje swój wyraz w posłużeniu się bogatym orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego dla przekonania Czytelnika, że i w jaki sposób konstytucyjne regulacje dotyczące wolności działalności gospodarczej powinny znajdować swój implementacyjny wyraz we wszelkich działaniach władz publicznych wobec przedsiębiorców