Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Cena 74.89 zł Katalogowa 99 zł
Zobacz Ochrona danych osobowych RODO

W książki zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Autorzy analizują zmiany w polskim ustawodawstwie wynikające z wejścia w życie tego rozporządzenia, dotyczące m.in.:

- zastosowania mediacji do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony danych osobowych,
- zasad postępowania przed GIODO w kontekście efektywności i gwarancji proceduralnych,
- roli sądów w postępowaniach z zakresu ochrony danych osobowych,
- rozwiązań mających na celu zapewnienie sądowej kontroli stosowania administracyjnych kar pieniężnych przez organ nadzorczy,
- poszanowania autonomii proceduralnej państw członkowskich w procesie wdrażania przepisów rozporządzenia.

Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych - adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych a także reprezentujących klientów w postępowaniach przed GIODO i sądami administracyjnymi. Z pewnością zainteresuje też sędziów sądów administracyjnych, którzy będą stosowali nowe przepisy w prowadzonych postępowaniach sądowoadministracyjnych, oraz pracowników administracji publicznej uczestniczących w tych postępowaniach.