Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W książce uwzględniono najnowsze orzecznictwo KIO a także TSUE dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiono także wpływ orzeczeń na interpretację przepisów.