Vat komentarz 2017 - VAT 2019 komentarz dla praktyków ODDK komentarze i przepisy o VAT

Zobacz Vat Komentarz 2016 Bartosiewicz
Vat Komentarz 2016 Bartosiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920460 Wydanie 2016

W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, prze ...

Zobacz VAT Komentarz 2016 Beck
VAT Komentarz 2016 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586300 Wydanie 2016

Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak równ ...

Zobacz Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym
Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326435003 Wydanie 2015

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie tematyki obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Książka opisuje strukturę norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego wskazujących prawo ojczyste, umożliwia rozwiązanie problemów zm ...

Zobacz Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r
Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969881 Wydanie 2018

Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych regulacji. Autorem jest doświadczony praktyk w stosowaniu prawa podatkowego. W tej publikacji poddano gruntownej analizie przepis ...

Zobacz Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434136 Wydanie 2014

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji pr ...

Zobacz Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami
Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042075 Wydanie 2014

Niezbędny w każdej firmie nauczanie szczegółowo regulujący normy wdrożenia oryginalnych zasad ustalania, dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług. Stosowanie oryginalnych artykułów jest wyjątkowo skomplik ...

Zobacz PKWiU ze stawkami VAT CD-ROM
PKWiU ze stawkami VAT CD-ROM

Wydawnictwo ODDK Isbn CD666 Wydanie 2014

Program uwzględnia nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.:\r\n– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od t ...

Zobacz Faktura VAT wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Faktura VAT wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042020 Wydanie 2014

Gotowy wzorzec instrukcji fakturowania ustalony z uwzględnieniem szeregu nadzwyczaj istotnych przemian wiążących od 1 stycznia 2014 roku. Instrukcja pomoże w ustaleniu jednolitych zasad fakturowania sprzedaży w firmie również odpowiadającyc ...

Zobacz VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym
VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788375727388 Wydanie 2009

Publikacja ta jest skierowana zarówno do osób, które w praktyce zajmują się wspólnotowym i polskim prawem podatkowym, jak i do osób, które czynią to w teorii. Należą do nich zatem wiadomo zarówno sędziowie sądów administracyjnych, dora ...

Zobacz Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Twoje Prawo
Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Twoje Prawo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325559632 Wydanie 2014

Książka Vat to seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bard ...