Vat komentarz 2017 - VAT 2019 komentarz dla praktyków ODDK komentarze i przepisy o VAT

Zobacz VAT
VAT

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583084 Wydanie 2019

Stan prawny 1 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Ustawa o podatku od towarów i usług – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) 1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Zobacz Odliczenia i zwroty w VAT
Odliczenia i zwroty w VAT

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249768 Wydanie 2018

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesi ...

Zobacz VAT Komentarz Bartosiewicz
VAT Komentarz Bartosiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243312 Wydanie 2019

W komentarzu VAT 2019 przeanalizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Komentarz VAT 2019 to jeden z najpo ...

Zobacz VAT Komentarz Michalik
VAT Komentarz Michalik

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584470 Wydanie 2019

VAT. Komentarz, wyd. 15 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabyc ...

Zobacz VAT 2018 Komentarz dla praktyków
VAT 2018 Komentarz dla praktyków

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046295 Wydanie 2019

Komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej:- wnikliwe omówienie przepisów ustawy, oparte na różnorodnych przykładach – wszystko w jednym, wygo ...

Zobacz VAT 2018 Komentarz
VAT 2018 Komentarz

Infor Isbn 9788365947253 Wydanie 2019

VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., oraz zmiany, które wejdą w trakcie roku, m.in. od 1 lipca 2018 r. Nasza publi ...

Zobacz VAT 2019 Komentarz dla praktyków
VAT 2019 Komentarz dla praktyków

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040453 Wydanie 2019

VAT 2019 Komentarz dla praktyków obszerny i szczegółowy komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych ...

Zobacz VAT Komentarz 2017 Beck
VAT Komentarz 2017 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594824 Wydanie 2017

Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również ...

Zobacz VAT 2017 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy
VAT 2017 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043515 Wydanie 2019

W komentarzu doświadczeni doradcy podatkowi komentują ostatnie, duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. W komentarzu omówiono m.in.: - możliwość odmowy ...

Zobacz Vat Komentarz 2017 Bartosiewicz
Vat Komentarz 2017 Bartosiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381070959 Wydanie 2019

Komentarz do VAT-u na 2017 rok przeznaczony jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organ ...