VAT 2018 Komentarz

Cena 329.99 zł Katalogowa 399 zł

VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. zawiera zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. a także 1 kwietnia 2018 r.

Przewidywany termin ukazania się książki to luty 2018 r.

Nasza Książka to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady pokazujące, W jaki sposób rozliczać VAT. Autor przedstawia również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, jaki omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.

W tej publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące między innymi:

- rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
- refakturowania dodatkowych kosztów,
- rozliczania wydatków samochodowych,
- ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
- rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem,
- dokumentacji VAT i jej korekty,
- zasad prowadzenia ewidencji VAT,
- ustalania terminów odliczania VAT naliczonego.

W komentarzu zostaną uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowe przepisy, które będą obowiązywać w 2018 r.

Nowe regulacje prawne:

- wprowadzają split payment, czyli system podzielonej płatności,
- zmieniają zasady zwrotu VAT,
- wprowadzają kasy elektroniczne,
- zmieniają zasady fakturowania,
- nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji i wysyłania deklaracji w formie elektronicznej,
- zmieniają terminy korzystania z ulgi na złe długi,
- wprowadzają powszechny obowiązek wysyłania JPK_VAT.

Autor wyjaśni też, jak w praktyce korzystać z listy dobrych praktyk dla podatników VAT, którą opublikuje Ministerstwo Finansów.

Lista zmian wprowadzanych w VAT jest bardzo duża i nadal się powiększa. Dlatego też niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika będzie VAT 2018. Komentarz.

Dodatkowym atutem publikacji jest darmowy dostęp do serwisu INFORLEX Prawo. Dostęp do serwisu jest aktywny do 31 grudnia 2018 r. i uprawnia do korzystania z całościowej bazy ujednoliconych aktów prawnych, dzienników urzędowych – Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników resortowych, Dzienników UE, Dzienników Wojewódzkich, a także orzecznictwa, w tym NSA, WSA, SN, TK, KIO, RIO, sądów europejskich, jak również do interpretacji organów podatkowych, ZUS, PIP, PFRON, UZP, ministerstw.