VAT 2018 Komentarz

VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. zawiera zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., a także zmiany, które wejdą w trakcie roku, m.in. od 1 lipca 2018 r. Nasza Książka to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także ponad 300 praktycznych przykładów pokazujących, W jaki sposób rozliczać VAT. Autor przedstawia również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, jaki omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie. W książki znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące między innymi:
- rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
- refakturowania dodatkowych kosztów,
- rozliczania wydatków samochodowych,
- ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
- rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem,
- dokumentacji VAT i jej korekty,
- zasad prowadzenia ewidencji VAT,
- ustalania terminów odliczania VAT naliczonego.
- W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowe przepisy, które obowiązują w 2018 r.

Publikacja wyczerpująco przedstawia również nowe regulacje prawne dotyczące :
-
- wprowadzenia split payment, czyli systemu podzielonej płatności,
- zmiany zasad zwrotu VAT,
- nałożenia obowiązku prowadzenia ewidencji i wysyłania deklaracji w formie elektronicznej,
- wprowadzenia powszechnego obowiązku wysyłania JPK_VAT.
Lista zmian wprowadzanych w VAT jest bardzo duża. Dlatego też niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika jest VAT 2018. Komentarz.