VAT 2017 Komentarz

Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług VAT. zawiera zmiany które wchodzą w życie 1.1.2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację a także 1 marca 2017 r.
Komentarz VAT to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, ale również praktyczne przykłady pokazujące W jaki sposób rozliczać VAT. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, jaki omawia przepisy koncentrując się na ich praktycznym aspekcie. W komentarzu znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące m.in.:

rozliczania nieodpłatnych świadczeń
refakturowania dodatkowych kosztów
rozliczania wydatków samochodowych
ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych
rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem
dokumentacji VAT i jej korekty
zasad prowadzenia ewidencji VAT
ustalania terminów odliczania VAT naliczonego

W komentarzu została uwzględniona oraz szczegółowo omówiona ostatnia, duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Nowe przepisy:

zmieniają zasady rozliczeń usług budowlanych
obejmują dodatkowe wyroby odwrotnym obciążeniem
ograniczają opcja rozliczeń kwartalnych i przesyłania papierowych deklaracji
zaostrzają zasady rozliczeń VAT naliczonego od WNT, importu usług, dostaw towarów dla których podatnikiem jest nabywca
ułatwiają organom podatkowym wykreślanie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
ograniczają podatnikom możliwość ubiegania się o zwrot VAT w przyśpieszonym terminie
dają organom podatkowym możliwość wymierzania kolejnych sankcji: 30% i 100%
W wyniku dużej nowelizacji organy podatkowe otrzymają kolejne narzędzia do walki z nieprawidłowościami i oszustwami w rozliczeniach VAT. Dlatego w nierównej walce z organami podatkowymi niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika będzie komentarz VAT 2017.
Stan prawny na 9 lutego 2017 roku