Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Cena 64.19 zł Katalogowa 69,9 zł

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. Dowiedz się, co ponadto się zmieniło. Od 1 stycznia 2019 r. dla nowo zatrudnianych pracowników zakład pracy będzie przechowywać akta pracownicze 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Zmienia się też sposób wypłaty wynagrodzeń. To nie wszystkie nowości. W tej książce sprawdzisz:
- jakie dokumenty muszą zostać wydane w związku z utworzeniem instytucji kultury,
- w jaki sposób przechowywać akta osobowe od 1 stycznia 2019 roku,
- jakie dokumenty wypełniać przy wypłacie wynagrodzeń,
- w jaki sposób dokumentować czas pracy pracownika,
- w jaki sposób wypełniać nowe dokumenty do ZUS – ZUS OSW a także raport informacyjny ZUS RIA,
- o co zadbać przy zatrudnianiu pracownika młodocianego,
- w jaki sposób wypełniać umowę o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich.