Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to Książka zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa czy poglądów doktryny.