Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Cena 253.93 zł Katalogowa 349 zł

W komentarzu do ustawy o nieuczciwej konkurencji omawia najnowsze zmiany do ustawy dotyczące:

- nowego czynu nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
- przedawnienia roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji

Uwzględniono również inne krajowe akty prawne związane z tym zagadnieniem, w tym ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a także normy prawa międzynarodowego i unijnego. Przedstawiono ponadto występujące w wybranych krajach systemy prawnej ochrony uczestników rynku przed nieuczciwą konkurencją.

Autorki komentarza do ustawy o nieuczciwej konkurencji są praktykami i jednocześnie uznanymi teoretykami prawa.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz został przygotowany z myślą o prawnikach, którzy zajmują się problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ułatwi on także przedsiębiorcom stosowanie obowiązujących standardów.