USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Cena 160.49 zł Katalogowa 199 zł

Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), W jaki sposób i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatniczych, biur usług płatniczych). Istotną wartością komentarza jest nie tylko interpretacja poszczególnych przepisów, analiza dorobku doktryny i orzecznictwa, lecz także uwzględnienie europejskiego kontekstu regulacji a także wskazanie potencjalnych problemów mogących pojawić się w związku ze stosowaniem nowych przepisów.
Komentarz jest skierowany do pracowników banków, krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz przedsiębiorców zamierzających świadczyć usługi płatnicze. Zainteresuje również osoby korzystające z takich usług.
Stan prawny: 15 marca 2016 rok