Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do nowelizacji

Prezentowana Książka stanowi całościowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego a także ustawy – Prawo spółdzielcze (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1596), która weszła w życie 9.9.2017 roku