Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 570), jaki zawiera całościowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz