Ustawa o rachunkowości Legis

Stan prawny styczeń 2019 roku
Cena 21.39 zł Katalogowa 26,25 zł
Ustawa o rachunkowości komentarz 2017

Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami.
Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:
- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
- Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis informujący od W jaki sposób zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.
stan prawny - styczeń 2019 roku