Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Cena 181.89 zł Katalogowa 239 zł
Ustawa o rachunkowości komentarz 2017

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe a także biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
W siódmym wydaniu komentarza do ustawy o rachunkowości zawarto najnowsze rozwiązania w prawie bilansowym i normach z nim związanych uwzględniając aktualny stan prawny, w tym ostatnie zmiany, które weszły w życie w dniu 4 czerwca 2016 r., mające na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE oraz dotyczące m.in. modyfikacji zakresu podmiotowego ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem alternatywnych spółek inwestycyjnych.
W komentarzu omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przystępny i kompleksowy sposób przedstawiono interpretację prawa bilansowego, odnosząc się do krajowych standardów rachunkowości i rozwiązań międzynarodowych, w tym MSSF oraz dyrektyw UE, W jaki sposób również do przepisów prawa podatkowego i innych regulacji polskiego prawa.
Stan prawny komentarza do ustawy o rachunkowości to 4 czerwca 2016 roku