Ustawa o rachunkowości - Ustawa o rachunkowości Komentarz 2018 Helin, Kiziukiewicz, Seredyński

Zobacz Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588847 Wydanie 2016

Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wy ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz
Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326489518 Wydanie 2016

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości 2016 Praktyczne wyjaśnienia ekspertów
Ustawa o rachunkowości 2016 Praktyczne wyjaśnienia ekspertów

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326949593 Wydanie 2016

W publikacji zawarliśmy wyjaśnienia związane z najczęstszymi wątpliwościami związanymi z UoR. Wśród nich znajdziesz o zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o rachunkowości, sporządzaniem sprawozdań finansowych, księgowaniem zdarze ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian
Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

INFOR PL S.A. Isbn 9788374406956 Wydanie 2016

Komentarz przygotowany przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską, Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowoś ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości 2016 Beck
Ustawa o rachunkowości 2016 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325581350 Wydanie 2016

Stan prawny 1 stycznia 2016 r. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych,objaśniających treść przepisu, bardzo uł ...

Zobacz Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński
Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042884 Wydanie 2016

Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach, kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy au ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Rechnungslegungsgesetz
Ustawa o rachunkowości Rechnungslegungsgesetz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325578411 Wydanie 2016

Kolejne zaktualizowane tłumaczenie na język niemiecki polskiej ustawy o rachunkowości ze stanem prawnym na dzień 01.01.2016. Przekład stanowi kontynuację serii tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki,\r\nktórą specjaliści Rodl Partner z ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis
Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis

LexisNexis Polska Isbn 9788327808769 Wydanie 2014

W Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innyc ...

Zobacz Zmiany w ustawie o rachunkowości Pytania i odpowiedzi
Zmiany w ustawie o rachunkowości Pytania i odpowiedzi

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326496790 Wydanie 2015

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015/2016 r. Z dniem 23 września 2015 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o rachunkowości, która wprowadziła wiele zmian istotnych nie tylko dla najmniejszych jednostek, lecz także dla wszystkich inny ...

Zobacz Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa
Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432002 Wydanie 2014

Oddajemy do rąk Państwa wyjątkowe opracowanie z dziedziny rachunkowości - w serii Meritum. Ma ono istota swoistego merytorycznego wsparcia w problemach, jakim muszą stawić czoła menedżerowie finansowi, księgowi lub analitycy sprawozdań fina ...