Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz

Cena 114.48 zł Katalogowa 149 zł

całościowe omówienie ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 67).

Ustawa wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, których celem jest rozwiązywanie sporów pomiędzy dostawcami a odbiorcami produktów spożywczych i rolnych, m.in.:

- nowe postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK – o charakterze indywidualnym w zakresie nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej,
- zasady przeciwdziałania nieuczciwym zachowaniom w relacjach wyłącznie wertykalnych (przyjęte po raz pierwszy w prawie polskim),
- zasady przeciwdziałania nieuczciwemu zachowaniu wyłącznie w sektorze rolnym i spożywczym (przyjęte po raz pierwszy w prawie polskim),
- kary pieniężne grożące przedsiębiorcom stosującym niedozwolone praktyki, które są bardzo wysokie.

Dzieło w sposób kompleksowy omawia relacje pomiędzy niniejszą ustawą a ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a także ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest to pierwszy komentarz na rynku o tej tematyce.

W książki szczegółowo omówiono najważniejsze zagadnienia, tj.:

- praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową,
- postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową,
- przepisy o karach pieniężnych,
- zmiany w przepisach obowiązujących.

Komentarz skierowany jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Polecany jest on w szczególności adwokatom, radcom prawnym, sędziom, urzędnikom a także ekonomistom. Będzie również przydatny dla przedsiębiorców z branży rolnej i spożywczej.