Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Cena 268.87 zł Katalogowa 349 zł

Pierwsze wydanie Komentarza stanowi rozbudowane połączenie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Autorzy wskazują także na znaczące problemy praktyczne, wynikające z niespójności niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie, podpowiadając konkretne rozwiązania. Komentarz zawiera najnowsze, opublikowane zmiany, m.in. te dotyczące sankcji stosowanych przy przekroczeniu przez państwowy dług publiczny progu ostrożnościowego, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014–2020 czy budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz – dzięki praktycznym wskazówkom Autorów – pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. W celu ułatwienia posługiwania się komentarzem i dla szybkiej orientacji w tekście wprowadzono rozbudowaną strukturą wewnętrzną, ze szczegółowym i przejrzystym podziałem zagadnień.
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej a także wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobligowanych do stosowana przepisów tej ustawy. Zakres ustawy o finansach publicznych jest bardzo szeroki. Autorzy: wybitni specjaliści, wykorzystujący swoje doświadczenie wynikające z praktyki oraz teoretycy zajmujący się tematyką finansów publicznych w sposób wyczerpujący objaśniają poszczególne artykuły ustawy.