Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Cena 99.65 zł Katalogowa 139 zł

Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest podstawą prawną reformy finansów publicznych. Akt ten zawiera rozwiązania prawne, które zbliżyły polską regulację do poziomu unormowań obowiązujących w Unii Europejskiej, zwłaszcza jej najbardziej rozwiniętych państwach członkowskich. Najnowsze zmiany dotyczą finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, wydatków budżetu państwa na zadania publiczne, bankowej obsługi budżetu państwa a także niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Komentarz został przygotowany przez wybitnego specjalistę przedmiotu, znającego równie dobrze teorię, legislację, W jaki sposób i praktykę funkcjonowania sektora finansów publicznych. Opracowanie dotyczy nie tylko samej ustawy o finansach publicznych, lecz odnosi się także do przepisów ustawy wprowadzającej oraz zawiera wykaz aktów wykonawczych. Książka jest adresowana do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych i pracowników organów kontroli finansowej, a także do audytorów wewnętrznych, członków komisji orzekających w sprawach dyscypliny finansów publicznych oraz do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Komentarz będzie też pomocny w działalności organów skarbowych, prokuratury i sądów. Książka powinna również służyć studentom i pracownikom dydaktycznym