Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Cena 191.06 zł Katalogowa 248 zł

Uchwalone 27 sierpnia 2009 rok ustawy: o finansach publicznych a także przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w zamierzeniu mają realizować zapowiadaną od dawna reformę finansów publicznych. Akty te znacząco zmieniają zasady funkcjonowania finansów publicznych, wzmacniając oraz poszerzając ich jawność i przejrzystość, a także wykonując zobowiązania Polski wynikające z Programu Konwergencji oraz z Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Prezentowany komentarz zawiera bieżący stan prawny, doktrynę i orzecznictwo oraz wskazuje, jaki wpływ na funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych wywierają obowiązujące standardy Unii Europejskiej. Autorzy książki obszernie komentują każdy artykuł ustawy, wskazując jego zastosowanie w praktyce. Szczegółowej interpretacji poddają te zapisy, które od pierwszych miesięcy obowiązywania nowej ustawy wywołują najwięcej wątpliwości. Komentarz skierowany jest do praktyków reprezentujących służby finansowe jednostek sektora finansów publicznych oraz do wszystkich innych beneficjentów środków publicznych. Może być ponadto przydatny studentom prawa i administracji, zarządzania oraz kierunków ekonomicznych.