Ustawa o finansach publicznych 2017 Beck

Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Twoje Prawo adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, W jaki sposób i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną prawa.
Stan prawny: 1 września 2017