Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Cena 117.69 zł Katalogowa 149 zł
Zobacz Ochrona danych osobowych RODO

Praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), jaki stanowi całościowe omówienie zagadnień z zakresu informacji publicznej. Autorzy w wyczerpujący sposób, przedstawiając interpretację przepisów ustawy, prezentują poglądy doktryny i orzecznictwo. 3 wydanie komentarza zawiera aktualny stan prawny a także obejmuje wszystkie zmiany w ustawie, które wprowadzone zostały od poprzedniego wydania. Komentarz zaktualizowano i uzupełniono o nowe orzecznictwo i poglądy doktryny. Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej, m.in. dotyczące:

definicji informacji publicznej,
prawa do udostępniania informacji,
podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji,
rodzajów informacji publicznej,
sposobu udostępniania informacji w BIP,
wyłączenia jawności informacji,
zasobów informacyjnych,
Centralnego repozytorium,
sposobu udostępniania informacji,
terminu udostępniania informacji na wniosek,
odmowy udostępnienia informacji,
postępowania odwoławczego,
skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej.
Komentarz adresowany jest do osób zobowiązanych do udzielania informacji publicznej, a także do każdego obywatela, który taką informację chce uzyskać.