Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka

Komentarz stanowi szczegółowe i całościowe omówienie przepisów ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym a także bazuje na najnowszym tekście jednolitym z 6.3.2018 r., t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 573. Książka stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów szeroko wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny