Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka

Cena 153.22 zł Katalogowa 179 zł

Komentarz stanowi szczegółowe i całościowe omówienie przepisów ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym a także bazuje na najnowszym tekście jednolitym z 6.3.2018 r., t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 573. Książka stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów szeroko wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.

Książka Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz wyczerpująco omawia zagadnienia takie jak:
- dopuszczalność drogi postępowania grupowego,
- zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy,
- właściwość rzeczowa sądu,
- przesłanki wszczęcia postępowania grupowego,
- elementy pozwu zbiorowego,
- tytuły egzekucyjne.

Pozycja zawiera najnowsze zmiany legislacyjne, zawarte m.in. w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), której celem jest poszerzenie zakresu przedmiotowego zastosowania ustawy, zniwelowanie problemu długotrwałości rozpoznawania spraw przez sądy, trudności i uciążliwości związanych z dochodzeniem świadczeń pieniężnych oraz rozwianie wątpliwości interpretacyjnych powodujących zmniejszenie efektywności rozpoznawania spraw o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym.