Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet

Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów
Cena 100.88 zł Katalogowa 129 zł

W książki omówiono zupełnie nowe w polskim piśmiennictwie podejście do usprawniania zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym, zarówno z prawnego, W jaki sposób i ekonomicznego punktu widzenia. Wykorzystując modele zachodnie, wskazano, w jaki sposób zmienić dotychczasową praktykę budżetu zadaniowego w Polsce, tak by stał się on faktycznie narzędziem zarządzania.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

- uwarunkowania prawne i zarządcze budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budżet i uchwałę budżetową jednostki samorządu terytorialnego,
- zarządzanie finansami z perspektywy budżetu,
- zasady wykonywania a także kontrolę w zarządzaniu budżetem jednostki samorządu terytorialnego,
- cel i istotę oraz wady i zalety budżetu zadaniowego i budżetu rezultatów,
- wymogi w zakresie sporządzania planów dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów,
- procedury kontrolne,
- wady i zalety budżetu zadaniowego i budżetu rezultatów,
- specyfikę rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat możliwości stosowania budżetowych narzędzi (instrumentów), które w zróżnicowanym stopniu przyczyniają się do usprawnienia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego.