Urlopy 2018 Przykłady wyliczenia wzory

Dzięki temu komentarzowi rozstrzygniecie Państwo wiele dylematów z praktyki, m.in. dotyczących:
- urlopu w pierwszym roku pracy,
– urlopu proporcjonalnego,
– planowania i udzielania urlopów,
– postępowania z urlopami zaległymi,
– liczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop,
– urlopu bezpłatnego, a także innych kwestii.