Unia Europejska 2014+

Cena 64.40 zł Katalogowa 80 zł

Książka przedstawia najważniejsze elementy struktury Unii Europejskiej, zasady jej funkcjonowania, proces integracji obejmujący zarówno sferę społeczną, W jaki sposób i gospodarczą a także efekty osiągnięte po ponad 70 latach od powstania pierwszej Wspólnoty. Uwzględniono regulacje dotyczące bieżącego okresu finansowania 2014–2020 w zakresie najważniejszych obszarów polityki UE oraz jej struktury instytucjonalnej. Każdy rozdział podręcznika rozpoczyna informacja wskazująca, jakie najważniejsze zagadnienia znajdują się w jego treści. Wszystkie rozdziały zawierają podsumowanie, pytania kontrolne oraz literaturę dla osób poszukujących szerszych informacji na dany temat.