Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018

Prawo Pracy i ZUS 1/2018
Cena 26.28 zł Katalogowa 29,9 zł

W wyniku zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia a także umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2018 r. minimalna stawka godzinowa nie będzie mogła wynosić mniej niż 13,70 zł. Rok po wejściu w życie nowych regulacji nadal trwają kontrole PIP w zakresie wypłacania minimalnej stawki godzinowej. Na podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej inspekcja może nałożyć karę grzywny od 1000 do 30 000 zł. Kontrole prowadzi też ZUS, jaki często kwestionuje umowy o dzieło. Poradniczy charakter książki sprawia, że Czytelnicy otrzymują gotowe rozwiązania dotyczące najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego i wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać. Z publikacji Czytelnicy dowiedzą się m.in.:
- jakie prace można wykonywać na umowę zlecenie, a jakie na umowę o dzieło,
- W jaki sposób trzeba zapewnić minimalną stawkę godzinową na umowę zlecenia,
- w jaki sposób rozliczać świadczenia nieodpłatne przysługujące zatrudnionym na umowy cywilnoprawne,
- jakie świadczenia chorobowe przysługują z umowy cywilnoprawnej.