Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Umowy wspólników, inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia przez uczestnika