Umowy cywilnoprawne 2018 Żaro

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
Cena 33.16 zł Katalogowa 43 zł

Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z uwzględnieniem nowych zasad oskładkowania umów zleceń.
W książce uwzględniono aktualny stan prawny w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego, przepisów ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych a także przepisów podatkowych.
W załącznikach podano wzory dokumentów o charakterze ewidencyjnym do celów ubezpieczeniowych i podatkowych.

Stan prawny to 1 stycznia 2018 roku