Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Cena 74.15 zł Katalogowa 99 zł

Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców branży wodociągowo-kanalizacyjnej, przedstawicieli spółdzielni a także wspólnot mieszkaniowych. Zainteresuje także sędziów, radców prawnych i adwokatów..
Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.:
- istotę i charakter prawny umowy,
- zasady zawierania i rozwiązywania umów,
- obligatoryjną treść umowy wyznaczaną przez przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- postanowienia umowne, które nie są obligatoryjne, ale zwyczajowo autorzy wzorców umownych zamieszczają je,
- specyfikę zawierania umów przez zarządców budynków wielolokalowych, czyli w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. W książki zaprezentowano bogate, głównie antymonopolowe orzecznictwo, powstałe na bazie kontroli wzorców umów redagowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Zamieszczono w niej również przykładowy wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. PORADNIKI LEX