Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Cena 53.41 zł Katalogowa 69,9 zł

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną reformą powodują pojawianie się wątpliwości dotyczących prawidłowości podejmowanych działań. Książka Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej to zbiór informacji i wskazówek, dzięki którym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacja kształcenia specjalnego będzie odbywała się zgodnie z prawem, a każde działanie dyrektora i nauczycieli zostanie udokumentowane w odpowiedni, zgodny z przepisami, sposób. Zawarte w książki wzory oraz przykłady gotowych dokumentów stanowią wsparcie i ułatwienie w pracy każdego dyrektora.