The Great Dictionary of Law and Economics English-Polish

Cena 194.73 zł Katalogowa 249 zł

Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego angielsko-polskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości a także transporcie. Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 4.000 wyrazów, terminów i wyrażeń.