Techniki decyzyjne i organizatorskie

Cena 27.71 zł Katalogowa 34,49 zł

Książka poświęcona jest technikom decyzyjnym i organizatorskim, czyli szczegółowo opisanym sposobom postępowania nadającym się do wielokrotnego wykorzystania w decydowaniu i organizowaniu, i została pomyślana jako podręcznik towarzyszący wykładowi odpowiedniego przedmiotu ergologicznego w szkołach wyższych. Jej 15 rozdziałów zostało podzielonych na trzy części poświęcone kolejno organizacyjnym aspektom decydowania, technikom decydowania w warunkach niepewności a także technikom organizatorskim w procesie decyzyjnym.