ZR 2015 Fedak - Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Zobacz Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251147

W nowym zamknięciu roku 2015 roku uwzględniono znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – m ...

Zobacz Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251048

W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom: \r\n-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, b ...

Zobacz Zamknięcie roku 2013 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2013 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251048

Książka wyczerpująco omawia zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone:\r\n - roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania ...

Zobacz Zamknięcie roku 2013 otwarcie roku 2014
Zamknięcie roku 2013 otwarcie roku 2014

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788362723782

Książka zawiera przykłady i schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia. Do opracowania dołączone zostały również pisma Ministerstwa Finansów, GKO i RIO, których znajomość przyda się podczas zamykania i otwiera ...

Zobacz Zamknięcie ksiąg na koniec 2013 roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych
Zamknięcie ksiąg na koniec 2013 roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041801

W pierwszej części autorka szczegółowo omawia proces przygotowania ksiąg do zamknięcia roku, przygotowanie danych do bilansu, ze szczególny uwzględnieniem zasad przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych\r\n Druga część koncentruje się n ...

Zobacz Zamknięcie roku 2011
Zamknięcie roku 2011

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788392632399

Po raz kolejny wydaliśmy książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2011. Kierujemy ją do: osób sporządzających oraz biegłych rewidentów, badających sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finan ...

Zobacz Spis treści Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość
Spis treści Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251048

W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom: \r\n-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, b ...

Tag - zr 2015 fedak