Zatrudnianie pracownika Komentarz - Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Zobacz Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz
Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242349

W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych us ...

Zobacz Zatrudnianie w podmiotach leczniczych
Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241601

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudniających i zatrudnionych, których pozycja na rynku pracy nie jest równa. Zatrudnianie w zakładach leczniczych w praktyce odbywa się w ramach umów cywilnoprawnych, kt ...

Zobacz Zatrudnianie pracowników Poradnik dla pracodawców
Zatrudnianie pracowników Poradnik dla pracodawców

Infor Isbn 9788365887238

Pracę można świadczyć na różnej podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Najpopularniejsza jest umowa o pracę, ale często strony wolą skorzystać z innych umów. Wybierając rodzaj zawieranej umowy, należy sprecyzować jej treść i typ. Umowa cywi ...

Zobacz Zatrudnianie pracowników
Zatrudnianie pracowników

CeDeWu Isbn 9788375568547

Obserwując rozwijający się rynek prawa pracy, w tym również nowelizacje przepisów wchodzących w życie z zawrotną szybkością, można pokusić się o stwierdzenie, że prawo pracy to skomplikowana, w jaki sposób i najczęściej modernizowana gałąź prawa. W ostatnich ...

Zobacz Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus
Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus

Adam Marszałek Isbn 9788380192904

Prezentowana książka[] dostarcza czytelnikowi pogłębionej wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań i organizacyjnych możliwości aktywizacji zawodowej pracowników dojrzałych oraz skutkówzwalniania kluczowych pracowników wiedzy 65,. Zauważyć należy, że literatura ...

Zobacz Zatrudnianie pracowników samorządwych na nowych zasadach
Zatrudnianie pracowników samorządwych na nowych zasadach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325508340

...

Zobacz Zatrudnianie pracowników mobilnych Podróże służbowe
Zatrudnianie pracowników mobilnych Podróże służbowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325549251

W poradniku dokonano zestawienia najbardziej istotnych zagadnień związanych z odbywaniem przez pracownika podróży służbowych. Przedstawiono m.in.: analizę prawną pojęcia podróży służbowej, opis zdarzeń prawnych niebędących podróżą służbową, zasady rozliczani ...

Zobacz Transgraniczne zatrudnianie pracowników
Transgraniczne zatrudnianie pracowników

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325518899

...

Zobacz Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Wydawnictwo TNOiK Isbn 8372853707

...

Zobacz ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW MOBILNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW MOBILNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325549251

...

Tag - zatrudnianie pracownika komentarz