Zamknięcie roku 2016 - Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Zobacz Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251212

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania ...

Zobacz Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251178

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2016 omawia między innymi:- zmienione zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych - sprawozdanie finansowe jednostki dużej - nowe wymogi - nowy wzór bilansu i inne uproszczenia sprawozdawcze dla jednostek mały ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251147

W nowym zamknięciu roku 2015 roku uwzględniono znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – m ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych
Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych

Infor Isbn 9788374406291

Spis treści INFORMATOR KSIĘGOWEGO Z terminarza księgowego Styczeń 2016 Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Jak to zrobić?- instruktaż krok po kroku, w jaki sposób rozwiązać praktyczne problemy w prowadzeniu rachunkowości Z forów internetowych dla księgowych Nieprawid ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015 otwarcie roku 2016
Zamknięcie roku 2015 otwarcie roku 2016

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512599

Praktyczny przewodnik dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2015 oraz otwarcia roku 2016 w oparciu o obowiązujące przepisy.\r\n Autorka krok po kroku w książce zamknięcie roku przeprowadza czytelnika przez proces in ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015
Zamknięcie roku 2015

Infor Biznes Isbn 9788365361264

Praktyczny poradnik dla każdej księgowej. Opracowanie oparte na przykładach i wyjaśnieniach eksperta, m.in. w jaki sposób stosować zmienione przepisy ustawy o rachunkowości Z opracowania czytelnik dowie się: Czy warto zastosować nowelizację ustawy o rachunkowości już ...

Zobacz Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015
Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015

Infor Isbn 9788374406079

Opis publikacji Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.: jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zalic ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015 obowiązki podatkowe i rachunkowe
Zamknięcie roku 2015 obowiązki podatkowe i rachunkowe

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326942150

Na dzień kończący rok obrotowy przedsiębiorca ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe. Ma też obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, która pozwoli na ocenę majątku firmy. Aby pomóc czynności te przeprowadzić bezbłędnie, przygotowaliśmy kompleksową publikacj ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015
Zamknięcie roku 2015

Infor Isbn 9788374407069

ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć Wybrane składniki bilansu – charakterystyka i wycena Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego Wariant porównawczy rachunku zysków i strat Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i str ...

Zobacz Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej Zamknięcie roku 2015
Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej Zamknięcie roku 2015

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579784

Jednostki pomocy społecznej sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków strukturalnych oraz sprawozdania statystyczne. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 10 listop ...

Tag - zamknięcie roku 2016