Wzory dokumentow - Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587796

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarze LEX
Prawo zamówień publicznych Komentarze LEX

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326445552

W komentarzu zaprezentowane zostały poszczególne instytucje ustawy na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny i Urz ...

Zobacz Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326939396

Z książki dowiesz się jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o zamówienie publiczne jako wykonawca. Poznasz wszystkie etapy procedury od ogłoszeń, przez ko ...

Zobacz Ustawa o drogach publicznych Orzecznictwo Akty wykonawcze Wzory dokumentów
Ustawa o drogach publicznych Orzecznictwo Akty wykonawcze Wzory dokumentów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326444425

Książka zawiera najważniejsze dla wykładni tezy orzeczeń sądów administracyjnych i cywilnych do poszczególnych artykułów ustawy o drogach publicznych. Atutem książki są wzory aktów prawnych wydawanych przez organy samorządowe (uchwały, decyzje i umowy) sporządzon ...

Zobacz Wzory dokumentów w instytucjach kultury
Wzory dokumentów w instytucjach kultury

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325552336

Książka dla pracowników działów kadr, płac, księgowości, a także kierownika jednostki, który nadzoruje całość prac administracyjnych. Każdy wzór pisma opatrzony jest komentarzem autora, zawierającym praktyczne wskazówki i podpowiedzi do poszczególnych punktów d ...

Zobacz Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374260602

Procedura postępowania przy zawieraniu publicznych kontraktów nie pozostawia stronom zbyt dużej swobody - postępowanie należy prowadzić według ściśle określonych reguł zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Komentarz (Dz.U. Nr 19, ...

Tag - wzory dokumentow