Wpis w księdze - Komentarz do wpisów w księgach wieczystych

Zobacz Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego
Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego

LexisNexis Polska Isbn 9788327803306

Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawy Adresatami książki są notariusze, od których jako profesjonalistów wymagana jest szczególna staranność i znajomość prawa, aplikanci i asesorzy notarialni, adwokaci, radcowie prawni, refe ...

Zobacz Komentarz do wpisów w księgach wieczystych
Komentarz do wpisów w księgach wieczystych

LexisNexis Isbn 9788378067023

Migracja księgi wieczystej do postaci informatycznej, a w związku z tym zmiany struktury oraz sposobu jej udostępniania spowodowały pojawienie się nowych wymagań stawianych regulacjom dotyczącym tej instytucji prawnej. Temat wzbudził też duże zainteresowanie doktryny or ...

Zobacz Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej
Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

LexisNexis Polska Isbn 9788376205830

Umowa darowizny jako podstawa wpisu do księgi wieczystej zawiera spostrzeżenia wynikające z praktyki dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Stanowi ona kompendium wiedzy o treści i przedmiocie umowy darowizny, wymogach aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny, kog ...

Zobacz Księgi wieczyste
Księgi wieczyste

LexisNexis Polska Isbn 9788378063124

Przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zasadę domniemań zwią ...

Zobacz Wpisy do ksiąg wieczystych
Wpisy do ksiąg wieczystych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788376010199

W części dotyczącej wpisów hipoteki omówiono jej charakter prawny, funkcje, treść oraz zasady rządzące tym ograniczonym prawem rzeczowym. Ramy książki sprawiły natomiast, że omówienie tematyki zakładania ksiąg wieczystych oraz uwagi natury historycznej są ogranic ...

Tag - wpis w księdze