Wierzytelności w podatkach książka - Wierzytelności w podatkach

Zobacz Wierzytelności w firmie: zabezpieczenia obrót monitoring windykacja sądowa egzekucja
Wierzytelności w firmie: zabezpieczenia obrót monitoring windykacja sądowa egzekucja

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040156

Unikatowe opracowanie, zawierające niezbędny zasób wiedzy i opisujące sprawdzone w praktyce rozwiązania, zilustrowane licznymi przykładami, tabelami, schematami i wzorami, które mają na celu: przyśpieszenie i zwiększenie skuteczności procedur sądowo-windykacyjnych,\r\no ...

Zobacz Wierzytelności w podatkach
Wierzytelności w podatkach

Infor Biznes Isbn 9788365986436

Książka adresowana jest do przedsiębiorców, do księgowych w firmach oraz w biurach rachunkowych, którzy zajmując się rozliczeniami podatkowymi mają do czynienia z opóźnieniami płatniczymi kontrahentów ale nie tylko. W publikacji zostały również omówione i wyjaśn ...

Zobacz Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242226

Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych (takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności) oraz zabezpieczenia rzeczowe (m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie). Omawia także zabezpieczenia mniej znane - zastaw finansowy czy ...

Zobacz Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych
Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788360833315

Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych stanowi jeden ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Przez \"inne wierzytelności\" należy rozumieć wierzytelności inne niż wierzytelność o zapłatę wynag ...

Zobacz Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy
Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Wolters Kluwer Isbn 9788381245722

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia obejmujące różnego rodzaju instytucje prawne o funkcji zabezpieczającej: - poręczenie, - weksel in blanco, - przelew wierzyteln ...

Zobacz Obrót wierzytelnościami Monografie
Obrót wierzytelnościami Monografie

LexisNexis Polska Isbn 9788376209203

Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, an ...

Zobacz Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności
Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499005

Publikacja jest jedyną pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono instytucję kumulatywnego przystąpienia do długu, a obecnie odnotowuje się wzrost zainteresowania tą formą zabezpieczania wierzytelności. Przystąpienie do długu stosowane jest w celu restrukturyzac ...

Zobacz Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej
Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788379695324

Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądowych, nie uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały się natomiast w oczy liczne wzmianki o areszcie, głównie kładzionym przez wierzycieli na majątku dłużników. Postanowiliśmy się t ...

Zobacz Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych
Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493713

Autorzy podjęli próbę analizy - i to bardzo udanej - istoty, znaczenia oraz przebiegu wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych poszczególnych państw, obejmując swoim zakresem przedmiotowym zróżnicowane nal ...

Zobacz Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325553760

Horosz omawia szczegółowo sytuację wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi (przez które Autor rozumie hipotekę i zastaw we wszystkich jego odmianach) w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. W postępowaniu tym, postrzeganym ...

Tag - wierzytelności w podatkach książka