Weksel - Weksel w obrocie gospodarczym

Zobacz Weksel w obrocie gospodarczym
Weksel w obrocie gospodarczym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481680

Książka w prosty i praktyczny sposób opisuje instytucję weksla oraz zawiera przykłady jego wypełnienia. Omówione w niej zostały m.in.:- ustawowe elementy weksla,- klauzule wekslowe,- formy poręczenia na wekslu i akceptowania weksla,- sposoby przenoszenia praw z weksla,- ...

Zobacz Weksel między stronami stosunku pracy
Weksel między stronami stosunku pracy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568184

prawo wekslowe weksel prawo pracy przepływy pieniężne monografie monografie prawnicze Beck ch beck polskie prawo pracy stosunek pracy Praca zawiera rozważania na temat weksli między stronami stosunku pracy. Atrakcyjność tematu wynika z faktu, iż jest to pierwsza od kilku ...

Zobacz Weksel w praktyce - od wystawienia do egzekucji
Weksel w praktyce - od wystawienia do egzekucji

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374265263

Poradnik przeznaczony zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się obrotem wekslowym, jak i tych, którzy spotykają się z problematyką weksla po raz pierwszy. Przedstawia sposoby wykorzystania weksla jako instrumentu płatniczego, do zabezpieczania transakcji, udzielani ...

Zobacz Weksel in blanco w praktyce gospodarczej
Weksel in blanco w praktyce gospodarczej

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374262796

Zawrotna kariera weksla in blanco! Instruktaż jak prawidłowo wypełnić weksel in blanco. Autorzy krok po kroku, na konkretnych wzorach wyjaśniają zasady uzupełniania weksla. Zrozumiały język, bogate orzecznictwo, kilkadziesiąt wzorów oraz inne dokumenty wykorzystywane w ...

Zobacz Weksel w praktyce
Weksel w praktyce

Wydawnictwo Difin Isbn 8372517159

Zamiarem autora jest przedstawienie zasad postępowania przy wykorzystaniu weksla w różnych sytuacjach w praktyce. Nie stanowi ono, jak to występuje w większości opracowań poświęconych wekslowi, suchego komentarza do prawa wekslowego. Weksel jest papierem wartościowym, k ...

Tag - weksel