Ustroj organow ochrony prawnej - Ustrój organów ochrony prawnej

Zobacz Ustrój organów ochrony prawnej
Ustrój organów ochrony prawnej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326495397

W publikacji przedstawiono klasyfikację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalności i pomocy prawnej. Zawarto ich zwięzłą charakterystykę z uwzględnienie ...

Zobacz Organy ochrony prawnej RP
Organy ochrony prawnej RP

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325512491

W podręczniku Organy ochrony prawnej RP przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:\r\n- kompetencji sadów powszechnych i Sadu Najwyższego,- organizacji Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,- ewolucji instytucji policji i prokuratury,- funkcji Instytutu Pamięc ...

Zobacz Ustrój organów ochrony prawnej Bodio
Ustrój organów ochrony prawnej Bodio

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326440786

Część szczegółowa stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów pierwszych lat studiów prawniczych i administracyjnych szkól wyższych; może tez okazać się przydatnym źródłem wiedzy dla aplikantów przygotowujących się do egzaminu z zakresu ustroju organów ochrony pra ...

Zobacz Ustrój organów ochrony prawnej
Ustrój organów ochrony prawnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Isbn 8322724187

prawo prawo administracyjne prawo konstytucyjne ustrój organów ochrony prawnej Jest to trzecie wydanie książki, jakie przedstawia tematykę ustroju organów ochrony prawnej. Ponieważ od ostatniego wydania minęły niemal dwójka lata, niniejsza publikacja została zaktuali ...

Zobacz Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków
Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326441318

Książka zawiera objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania. Instrukcje pisania poszczególnych pism procesowych. Szczegółowo omówione zostały kolejne elementy (zarówno o charakterze materialnym, jak i formalnym) składające się na konstrukcję tych pism, zaczynając od d ...

Zobacz Organy ochrony prawnej
Organy ochrony prawnej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325520441

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jesat indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną ...

Tag - ustroj organow ochrony prawnej