Ustawa usługi płatnicze - USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Zobacz USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ
USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922556

Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatniczych, biur usług płatniczyc ...

Zobacz Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce
Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Isbn 9788363962296

Niniejsza monografia wpisuje się w tematykę badań nad społeczeństwem bezgotówkowym. W ostatnich latach podejmowano w Polsce próby stworzenia programu rozwoju obrotu bezgotówkowego, którego właściwe wdrożenie miało przyspiesezyć proces zmiany zwyczajów płatniczych ...

Zobacz Instrumenty płatnicze
Instrumenty płatnicze

Wydawnictwo CeDeWu Isbn 9788375565768

prawo finansowe Publikacja zawiera kompleksowe wskazanie źródeł prawa dotyczącego płatności elektronicznych, w tym zarówno prawa polskiego, jak też prawa Unii Europejskiej. Autor przeprowadza szczegółową analizę prawną m.in. Prawnej odpowiedzialności wydawcy i posi ...

Zobacz Ustawa o usługach płatniczych Krótkie Komentarze Becka
Ustawa o usługach płatniczych Krótkie Komentarze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325538217

Komentarz zawiera praktyczny komentarz do ustawy o usługach płatniczych, zawierającej przepisy o charakterze zarówno prywatnoprawnym jak i publicznoprawnym. Dokonane zostało omówienie nowych oraz istniejących pojęć i instytucji prawnych takich jak usługi płatnicze, umo ...

Tag - ustawa usługi płatnicze