Ustawa o systemie oświaty Komentarz - Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Zobacz Ustawa o systemie oświaty Komentarz
Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244466

Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,oc ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty
Ustawa o systemie oświaty

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325578725

Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) , płyta CD z gotowymi wzorami. Ustawa o systemie oświaty, szczególnie ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich
Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493546

Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych - zarówno pub ...

Zobacz Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające
Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

Wolters Kluwer Isbn 9788381078092

Publikacja zawiera 414 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym nową ustawę – Prawo oświatowe, ustawę – Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, czy ustaw ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty i ustawa o systemie informacji oświatowej Komentarz
Ustawa o systemie oświaty i ustawa o systemie informacji oświatowej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325573713

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Książka uwzględnia omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:\r\n- nowelizację obu omawianych ustaw z 11.7.2014r., której celem jest zapewnienie lepszej jakości kształcenia ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty Komentarz
Ustawa o systemie oświaty Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325578725

Najbardziej aktualny na rynku wydawniczym praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne w jaki sposób i artystyczne) , płyta CD z gotowy ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty Karta Nauczyciela
Ustawa o systemie oświaty Karta Nauczyciela

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Isbn 9788371733123

- Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 r. - Dwie ustawy w jednym wydaniu - Wygodny format - Tekst jednolity ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich
Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326444791

Wydanie obejmuje zagadnienia związane ze zmianą systemu nadzoru pedagogicznego oraz reformą kształcenia zawodowego. Komentarz zawiera omówienie przepisów wchodzących w życie z dniem 1 września 2013 r. (tzw. ustawa przedszkolna) obejmujących:\r\n - uregulowanie maksymalnej ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku
Ustawa o systemie oświaty z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041870

(Dz.U. z 2014 r., poz. 7) – nowe procedury rekrutacji – zasady zatrudniania osób niebędących nauczycielami – zasady dotowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek. Już od 18 stycznia 2014 r. obowiązuje tz ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty
Ustawa o systemie oświaty

Wolters Kluwer Polska Isbn 8374169508

Książka stanowi pierwszy na rynku komentarz do ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ustawa ta, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu. Reguluje między innymi działalność ...

Tag - ustawa o systemie oświaty