Ustawa o księgach wieczystych i hipotece - Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Zobacz Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287784

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 6261- ...

Zobacz Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz
Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788327806635

W komentarzu do ksiąg wieczystych w sposób kompleksowy i pogłębiony omówiono wszystkie instytucje polskiego prawa hipotecznego, unormowane w przepisach ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami prawa bankowego, podatk ...

Zobacz Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325591403

Komentarz zawiera stan prawny na 1 grudnia 2016 r. Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkic ...

Zobacz Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788327803207

W komentarzu uwzględniono zmiany, mające na celu zagwarantowanie ustawowego dostępu do jawnej księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu, wynikające z ustawy z 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., p ...

Zobacz Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326498350

Książka zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: - ustawę - Prawo o notariacie, - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, - ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - rozporządzenie w sprawie zakładania i ...

Zobacz Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575816

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage. Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. ...

Zobacz Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565671

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. –\r\no księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesien ...

Zobacz Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz Becka
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325542016

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. –\r\no księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesien ...

Zobacz Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 9788326412738

Stan prawny 20.01.2011 rok. Uwzględnia najnowsze zmiany w: KPC - Dz. U. z 2010 r. Nr. 217, poz. 1435; ustawie o kosztach sadowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. \"Seria z paragrafem\" to zbiory przepisów z zakresu podstawowych gałęzi prawa. W niniejs ...

Zobacz Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych Komentarz
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788376203027

Księgi wieczyste oraz hipoteka stanowią niezmiernie ważne instytucje związane z obrotem nieruchomościami oraz bezpieczeństwem kredytu hipotecznego. Kolejne zmiany legislacyjne stopniowo dostosowywały te instytucje do aktualnych potrzeb. W obecnym wydaniu zmiany wynikające ...

Tag - ustawa o księgach wieczystych i hipotece