Ustawa o finansach publicznych Komentarz - Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych
Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281003

Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego.Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową, której zasady i reguły określają przepis ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587574

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepis ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian
Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian

Infor Isbn 9788374407748

Publikacja zawiera najbardziej aktualną wersję ustawy o finansach publicznych, będącą podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania środkami publicznymi. Skomentowano wszystkie zmiany ustawy, które weszły w życie w IV kwartale 2015 i w 2016 r. Dodatkowo om ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg
Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325562816

Pierwsze wydanie Komentarza stanowi rozbudowane połączenie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Autorzy wskazują także na znaczące problemy praktyczne, wynikające z niespójności niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie, podpowiadając ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka
Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325561369

Zaktualizowane wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem prakt ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325561369

Zaktualizowane wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem prakt ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka Wydanie 1 poprawione
Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka Wydanie 1 poprawione

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543167

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 15.12.2011 r., w tym zawiera nowelizacje ustawy o finansach publicznych wchodzące w życie 1.1.2012 r. oraz 11.2.2012 r. Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnie ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788361188582

Uchwalone 27 sierpnia 2009 rok ustawy: o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w zamierzeniu mają realizować zapowiadaną od dawna reformę finansów publicznych. Akty te znacząco zmieniają zasady funkcjonowania finansów publiczny ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326412707

Książka ma formę klasycznego komentarza do ustawy, opartego na analizie poszczególnych przepisów, wyjaśniającego problematykę aktu prawnego wraz z przepisami wykonawczymi. Autorka uwzględniła bogate prawnofinansowe piśmiennictwo dotyczące poszczególnych aspektów fun ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788376206356

Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest podstawą prawną reformy finansów publicznych. Akt ten zawiera rozwiązania prawne, które zbliżyły polską regulację do poziomu unormowań obowiązujących w Unii Europejskiej, zwłaszcza jej najbardziej rozwinięt ...

Tag - ustawa o finansach publicznych komentarz