Ustawa o finansach publicznych Komentarz - Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg
Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580373

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248938

Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz ora ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych
Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281003

Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego.Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową, której zasady i reguły określają przepis ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587574

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepis ...

Zobacz Finanse publiczne Komentarz do ustawy
Finanse publiczne Komentarz do ustawy

Infor Isbn 9788365789525

Finanse publiczne. Komentarz do ustawy zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wzbogacone o orzecznictwo, przykłady oraz wzory dokumentów. Uwzględnia - wchodzące w życie 28 kwietnia 2017 r. - zmiany w zakresi ...

Zobacz Finanse publiczne Komentarz praktyczny
Finanse publiczne Komentarz praktyczny

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041931

Jedyny na rynku komentarz do ustawy o finansach publicznych uwzględniający ostatnią nowelizację stan prawny na dzień 25 lipca 2014 rok. Nastawiony na praktyków komentarz do ustawy zawiera pogłębioną analizę problemów, które występują lub mogą występować w praktyc ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka
Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325561369

Zaktualizowane wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem prakt ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325561369

Zaktualizowane wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem prakt ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka Wydanie 1 poprawione
Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka Wydanie 1 poprawione

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543167

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 15.12.2011 r., w tym zawiera nowelizacje ustawy o finansach publicznych wchodzące w życie 1.1.2012 r. oraz 11.2.2012 r. Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnie ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788361188582

Uchwalone 27 sierpnia 2009 rok ustawy: o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w zamierzeniu mają realizować zapowiadaną od dawna reformę finansów publicznych. Akty te znacząco zmieniają zasady funkcjonowania finansów publiczny ...

Tag - ustawa o finansach publicznych komentarz