Umowy zlecenia 2019 książka - Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

Zobacz Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

Infor Isbn 9788381374125

Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna stawka godzinowa, jaką należy zapewni ...

Zobacz Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018

Infor Isbn 9788365947000

W wyniku zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2018 r. minimalna stawka godzinowa ...

Zobacz Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia
Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Wolters Kluwer Isbn 9788381073639

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r., zawierając na określonych warunkach umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę w ...

Zobacz Zbiegi tytułów do ubezpieczeń jak prawidłowo ustalić obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń jak prawidłowo ustalić obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia

Infor Isbn 9788374409476

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – w jaki sposób prawidłowo ustalić obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia I. Umowy cywilnoprawne w zbiegu z innymi tytułami ubezpieczeniowymi Ustalanie obowiązku ubezpieczeń w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych występuj ...

Zobacz Umowy zlecenia z kierowcami
Umowy zlecenia z kierowcami

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326952807

Publikacja Umowy zlecenia z kierowcami – jakie warunki trzeba spełnić, żeby ich zawieranie było korzystne zawiera wiele cennych wskazówek na temat poprawnego zatrudniania kierowców na podstawie umów zlecenia. Poruszamy w niej tematy obowiązku płacenia składek, odpowie ...

Zobacz Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków zarządu spółek
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków zarządu spółek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326496394

Od 1 stycznia 2016 r. w istotny sposób zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje s ...

Zobacz Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia
Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574734

Zasadnicza część pracy skupia się na przedmiocie głównego obowiązku zleceniobiorcy, jako elementu charakterystycznego typowego zlecenia, modelach normatywnych dotyczących tego przedmiotu, problemie granic przedmiotowego zakresu wspomnianego obowiązku oraz postulatach de ...

Zobacz Umowy zlecenia umowy o dzieło 2018
Umowy zlecenia umowy o dzieło 2018

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326968594

Z książki dowiesz się, jak stosować w praktyce minimalną stawką godzinową oraz jak potwierdzać liczbę godzin wykonywania zlecenia/świadczenia usług i jak obliczać wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych krok po kroku. Sprawdzisz także, co zmieniło się w autorskich ko ...

Zobacz Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2017 Rewolucja w rozliczeniach + Czas pracy 2017 Przepisy
Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2017 Rewolucja w rozliczeniach + Czas pracy 2017 Przepisy

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326964350

Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2017. Rewolucja w rozliczeniach Z książki dowiesz się nie tylko kto będzie objęty minimalną stawką godzinową, ale również czy w umowie zlecenia będzie należało określić zasady potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia/świadcze ...

Zobacz Umowy zlecenia umowy o dzieło 2015
Umowy zlecenia umowy o dzieło 2015

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326934919

Jeżeli w firmie zawierane są pozorne umowy o dzieło, prędzej czy później ZUS wyda decyzję o konieczności ich oskładkowania. Większość zawieranych umów o dzieło jest bowiem w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obe ...

Tag - umowy zlecenia 2019 książka